The abyss

Hvad er forskellen på tabt erhvervsevne og tabt arbejdsfortjeneste?

Tabt arbejdsfortjeneste er den indtægt, man mister fra det tidspunkt, man kom til skade på arbejdet, og indtil det tidspunkt, hvor man igen kan blive erklæret arbejdsdygtig igen eller indtil der, ud fra den tilskadekomnes helbredstilstand, kan vurderes, hvordan den fremtidige erhvervsevne ser ud.

Kommer man til skade ved f.eks. et trafikuheld eller andetsteds i forbindelse med sit arbejde, kan man kræve erstatning fra den, som er ansvarlig for den forvoldende skade, herunder netop erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tabt arbejdsfortjeneste skal nemlig kompensere den tilskadekomne for det tab af indtægt, han/hun lider som følge af ulykken og skaden påført derunder.

Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste bliver udregnet direkte i tabte kroner, hvor man får erstattet den præcise forskel på det beløb, man ville have tjent, hvis ulykken ikke var sket, og på det reelle beløb, man har fået udbetalt, efter ulykken har fundet sted.

Faktisk kan der gøres krav på, udover den faste løn selvfølgelig, de eventuelle bonusser, som man kan dokumentere, at man højst sandsynligt ville have tjent, hvis ulykken ikke havde indtruffet. Stod man desuden til en forfremmelse eller til en lønforhøjelse, kan man også gøre krav på, at dette skal indfries, såfremt man igen vender tilbage. Selvfølgelig hvis dette kan dokumenteres.

Ophøret af tabt arbejdsfortjeneste sker så snart, man igen kan vende tilbage til sin respektive arbejdsgang uden videre men og uden at skulle gå ned i timer eller f.eks. er nødt til at påtage sig nogle fysisk eller psykisk lettere opgaver på grund af ulykkens virvar.

Læs mere: http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/tabt-arbejdsfortjeneste

Tabt erhvervsevne

Kigger man der imod på tabt erhvervsevne betyder det, at man på grund af en arbejdsskade ikke er ligeså arbejdsdygtig som tidligere, og at man ikke længere kan påtage sig samme type opgaver som førhen. Derved har man permanent forringet sine muligheder for at kunne opnå samme indtjening igen i det job.

Arbejdsskadeloven giver ret til erstatning ved tab af erhvervsevne, hvis man efter skaden har nedsat sin erhvervsevne med minimum 15 %.

Det udregnes ved at gennemgå, hvilke opgaver man er i stand til at påtage sig efter ulykken og hvilke der på grund af ulykkens omfang ikke længere kan udføres. I princippet er der tale om et udelukkende økonomisk kriterium og erstatningsdommen afgøres derfor ikke medicinsk.

Man kan i nogle tilfælde selv bestemme, hvordan man vil have udbetalt sine penge. Det afhænger, blandt andet, af hvilket forsikringsselskab, man har valgt at poste sine penge i. Det kan både foregå i rater og i et stort erstatningsbeløb. Det bestemmes blandt andet også, når den nedsatte og tabte arbejdsevne er omsat til procenttal.

For eksempel, hvis en tilskadekommen persons erhvervsevne er nedsat med mere end 50 %, får man udbetalt sin erstatning som en løbende ydelse én gang om måneden. Og omvendt, bliver en persons tabte erhvervsevne vurderet til at være under 50 %, får man udbetalt beløbet som et stort engangsbeløb. Dog hedder det, at hvis personen ønsker det, kan han/hun få udbetalt 50 % af erstatningsbeløbet som et engangsbeløb, hvis man er vurderet til at have tabt over 50 % af sin erhvervsevne. Den måde at gøre det på kaldes kapitalisering.

Læs mere: http://www.ask.dk/da/Arbejdsskader/Information-til-fagforeninger/Erstatningsformer/Erstatning%20for%20tab%20af%20erhvervsevne.aspx

Forskellen på tab af arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne

Selvom disse to former for vurdering af arbejdsskader læner sig godt opad hinanden, er forskellen at finde i skadernes omfang.Tabet af en arbejdsfortjeneste er oftest blot en kortvarig skade, hvor den ansatte bare skal have noget tid til at genvinde sine normale færdigheder og lade psykisk op igen efter en ulykke, og derfor får man udbetalt erstatning i den periode, skaderne generer.

Tab af erhvervsevne er i den lidt mere seriøse ende af skalaen, hvor man i mange sager er mærket for livet af ulykkens omfang og derfor får papirer på, at ens evne til at arbejde er nedsat sammenlignet med førhen. Skaderne er oftest set i forbindelse med piskesmæld ved trafikulykker, men efter at vi er trådt ind i den digitale tidsalder, ser vi flere og flere ødelagte håndled efter brug af computermus. Det kan være hårdt for en person at indse, at han/hun ikke længere kan stå for det, man gjorde engang eller optræde i samme virke, og disse identitetskriser er i de fleste tilfælde ikke noget, en sum penge kan hjælpe på, desværre.

Det kan nemlig koste rigtig mange psykiske ar at blive diagnosticeret med tabt erhvervsevne. Det kan selvfølgelig også gøre de psykiske men værre, hvis man ikke er dækket ordentligt ind af sine forsikringer og det derved koster en mange penge på den økonomiske front, og derfor skal vi være glade for at lovene i Danmark fungere som et sikkerhedsnet for alle tilskadekomne arbejdere. Og heldigvis sørger de fleste arbejdspladser også for et godt miljø blandt de ansatte og for at få sat alle ind i deres rettigheder, hvis uheldet en dag skulle være ude for en af dem. Du bør dog sørge for at være tilmeldt en a-kasse for at være sikret mod de ventetider der kan opstå i forbindelse med både tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevne.

Læs mere på: http://www.billig-akasse.dk/